Medlemsvillkor

  • Minimiålder för att teckna medlemskap är 18 år.
  • Passerkortet/brickan är strikt personlig och ger enbart registrerad kortinnehavare tillträde till gymmet. Att låna ut passerkort/bricka eller hjälpa andra personer in på gymmet kan leda till avstängning.
  • Det åligger medlem att följa gällande trivselregler och föreskrifter som finns anslagna skriftligt på gymmet eller som ges muntligt av Nyckelgyms personal.
  • Nyckelgyms gym är obemannade. All träning sker på eget ansvar och under gymmets öppettider.
  • De åligger medlem att ha kännedom om gymmets utrymningsvägar.
%d bloggare gillar detta: