• Avslut av autogiroavtal kan tidigast ske när 12 delbetalningar är genomförda.
  • Uppsägningstid är 30 dagar fr.o.m. den dag Sköttedal Friskvård AB mottog uppsägningen. Vi skickar alltid en bekräftelse när vi har mottagit din autogirouppsägning. Spara bekräftelsen.
  • Uppsägning ska ske skriftligt och på avsedd blankett.
    En person per uppsägningsblankett.
    Uppsägningen skickas till Sköttedal Friskvård AB, Nedre Sköttedal, 619 92 Trosa.
    Uppsägningsblankett finns att ladda ner här på sidan eller kontakta kundcenter så postar vi en till dig.
%d bloggare gillar detta: