Villkor för löpande autogiro

 • Betalningsmottagare är Sköttedal Friskvård AB / Nyckelgym.
 • Vid tecknande av löpande autogiro förbinder sig medlem att betala för minst 12 månader. Därefter löper autogiroavtalet månadsvis om inte uppsägning sker.
 • Uttag sker den 26:e varje månad. Om den 26:e infaller en helgdag sker uttag närmaste bankdag därefter.
 • Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finn på kontot senast dagen innan uttag från kontot sker. Om täckning saknas faktureras medlemmen månadsavgiften.
 • Sköttedal Friskvård AB har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren inte haft tillräcklig kontobehållning på betaldagen.
 • Vid utebliven betalning förbehåller sig Sköttedal Friskvård AB rätten att stänga av medlem tills betalning har erhållits.
 • Uppsägning av autogiroavtal ska ske skriftligt och ska innehålla kortinnehavarens namn, personnummer, mail och telefonnummer samt vilket gym han/hon tränar på.
  Uppsägningstid är 30 dagar fr.o.m. den dag Sköttedal Friskvård AB mottog uppsägningen.
  Avslut av autogiroavtal kan tidigast ske när 12 månader är betalda.
 • Sköttedal Friskvård AB meddelar ev. prisjusteringar 60 dagar innan denna träder i kraft. Ev. prisjustering kan tidigast ske efter 12 genomförda betalningar. Undantag för detta är ev. ändringar av moms eller andra skatter som kan tvinga Sköttedal Friskvård AB till prisjusteringar.


%d bloggare gillar detta: