Vi på Nyckelgym/Sköttedal Friskvård AB vill att du som medlem ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Dataskyddsförordningen GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) har tagits fram i för att skydda dig som konsument och dina rättigheter och avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. En personuppgift är data som på något sätt identifierar dig som person som bl.a. namn, adress, personnummer, telefon och mailadress.

Ansvarig för behandling av personuppgifter är:
Sköttedal Friskvård AB, Nedre Sköttedal, 619 92 Trosa

Vi begär in och hanterar personuppgifter med syfte att kunna leverera beställd tjänst samt för att kunna administrera medlemskap.

Vi skickar även brev 10-30 dagar innan giltighetstiden på träningskortet går ut med information om slutdatum samt hur man gör för att förlänga medlemskap. Vill du inte ha det här utskicket meddelar du oss det.

I vårt kundregister hanterar vi och lagrar vi följande uppgifter

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Mailadress
 • Telefonnummer

Vid betalning via autogiro hanterar vi även uppgift om:

 • Kontoförande bank och kontonummer
 • Vid annan betalare än medlemmen behöver vi den personens namn, personnummer, telefonnummer och mailadress för att kunna administrera autogirobetalning.

Är medlemmen under 18 år inhämtar vi samtycke från förälder/vårdnadshavare och vi hanterar då dennes för- och efternamn, telefonnummer och mailadress.

Gymmets insläppssystem
I gymmens insläppssystem finns följande personuppgifter inlagda:

 • För – och efternamn
 • Födelseår och fyra sista siffrorna i personnummer (kod till kortet)

Hur länge sparas personuppgifterna?

 • I kundregister sparas personuppgifterna i 12 månader från slutdatum. Därefter raderas de och utskrifter av mail destrueras. Du kan självklart be oss ta bort dina uppgifter omgående efter att giltighetstiden på ditt kort har gått ut.
 • Mailkonversationer sparas i inboxen i max 3 månader därefter raderas de.
 • Beställningar som inte leder till fullbordat köp sparas i max 3 månader från beställningsdatum och raderas därefter från kundregister samt att utskrift av mail destrueras.
 • I gymmets insläppssystem raderas personuppgifterna 30-60 dagar fr.o.m. slutdatum.

Registerutdrag
Du har rätt att beställa hem registerutdrag på de uppgifter Sköttedal Friskvård AB hanterar om dig. Det att kostnadsfritt max 1 gång/år. En begäran ska vara skriftlig och undertecknad och skickas med post till Sköttedal Friskvård AB. Sköttedal Friskvård AB är skyldig att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

%d bloggare gillar detta: