• Betalningsmottagare är Sköttedal Friskvård AB (Nyckelgym).
 • Vid tecknande av löpande autogiro förbinder sig medlemmen att betala för minst 12 månader. Därefter löper autogiroavtalet månadsvis tills uppsägning sker.
 • Uttag sker den 26:e varje månad. Om den 26:e infaller en helgdag sker uttag närmaste bankdag därefter.
 • Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot senast dagen innan uttag från kontot sker. Om täckning saknas faktureras medlemmen månadsavgiften.
 • Sköttedal Friskvård AB har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren inte haft tillräcklig kontobehållning på betaldagen.
 • Vid utebliven betalning förbehåller sig Sköttedal Friskvård AB rätten att stänga av medlemmen (passerkort/bricka spärras) tills betalning har erhållits.
 • Uppsägning av löpande autogiro
  Avslut av autogiroavtal kan tidigast ske när 12 delbetalningar är genomförda.
  Uppsägning av autogiroavtal ska ske skriftligt och på avsedd blankett.
  Uppsägningstid är 30 dagar fr.o.m. den dag Sköttedal Friskvård AB mottog uppsägningen. Vi bekräftar alltid att vi har mottagit uppsägning.
  Kontakta kundcenter för att få uppsägningsblankett.
 • Sköttedal Friskvård AB meddelar ev. prisjustering 60 dagar innan denna träder i kraft. Ev. prisjustering kan tidigast ske efter 12 genomförda betalningar. Undantag för detta är ev. ändringar av moms eller andra skatter som kan tvinga Sköttedal Friskvård AB till prisjustering.


%d bloggare gillar detta: